ΟΜΙΛΟΣ ΕΡΕΤΩΝ

-1885-

 

ΑΡΧΙΚΗ

 

 


Όμιλος Ερετών 1885-2010 - 125 χρόνια πορείας

Ερέτης σημαίνει κωπηλάτης. Η ίδρυση του Ομίλου Ερετών , η οργάνωση και η υποδειγματική λειτουργία του, υπήρξε σοβαρό κίνητρο για την αναβίωση του Ελληνικού αθλητισμού. Απόδειξη αποτελεί το γεγονός ότι από την ίδρυσή του δεν διέκοψε ποτέ την λειτουργία του , ούτε ακόμη και τις δύσκολες περιόδους της ελληνικής ιστορίας.
Η αρτιότητα των κανονισμών και της λειτουργίας του Ομίλου που μεταδόθηκαν και στα φίλαθλα σωματεία που ιδρύθηκαν μεταγενέστερα οφείλονται αποκλειστικά στον εμπνευστή και ιδρυτή του Ομίλου Ερετών, Παύλο Δαμαλά.
Η σκέψη του Παύλου Δαμαλά και των 52 συνιδρυτών του Ομίλου οριστικοποιήθηκε το 1884 μετά από μακρές συζητήσεις και ενέργειες. Χρειάστηκαν αρκετοί μήνες για την σύγκληση της ιδρυτικής συνέλευσης, την ψήφιση του καταστατικού και την υποβολή για έγκριση στις αρχές . Η ιδρυτική συνέλευση πρέπει να έγινε στις αρχές του 1885 και το Β.Δ. της έγκρισης δημοσιεύτηκε στις 15 Ιουνίου του 1885 . Οι πρώτες εγκαταστάσεις του ομίλου έγιναν στην τότε άκρη του Φαληρικού όρμου, κάτω από την Καστέλα. Στον ακριβή δε χώρο του νεώσοικου που είχε στεγασθεί προσωρινά ο Όμιλος ήταν η ταβέρνα « Λάμψις Σελήνης». Στο σημείο αυτό , στις 12 Ιουλίου 1885 με συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Διογένους Διογενίδου η ιδιοκτήτρια Σταυρούλα Πιερράκου παραχώρησε το προς την παραλία μέρος του γηπέδου της στον Όμιλο Ερετών Φαλήρου για να το χρησιμοποιήσει χωρίς ενοίκιο , επί 12 έτη , για τους σκοπούς του και με την επιστροφή του η ιδιοκτήτρια θα έπαιρνε δωρεάν την κυριότητα των κτισμάτων. Ο Όμιλος Ερετών ευθύς μετά την ίδρυση μολονότι στερείτο πείρας , εγκαταστάσεων ,λέμβων και χρημάτων επέδειξε μεγάλη δραστηριότητα για την εποχή του και διοργάνωσε τους πρώτους αγώνες παρουσιάζοντας πληρώματα και λέμβους .
Οι πρώτοι «επίσημοι» Φίλαθλοι αγώνες διοργανώνονται από τον Όμιλο Ερετών στις 8 Ιουνίου 1886 μεταξύ των πληρωμάτων του και των δύο μεγάλων πλοίων του Στόλου Βασιλ.Ολγα & Ελλάς .
Στις 7 Σεπτεμβρίου 1886 ο Όμιλος Ερετών διοργανώνει τους δεύτερους ελληνικούς αγώνες στο Φάληρο μεταξύ των πληρωμάτων του και της Μοίρας Γυμνασίων Στόλου.
Η πλούσια αλληλογραφία του Ομίλου Ερετών με το Υπουργείο Ναυτικών , που φυλάσσεται στο ιστορικό αρχείο του Ομίλου, βεβαιώνει ότι η πολυδάπανη και με τόσες ανάγκες κωπηλασία ευτύχησε από το πρώτο έτος ιδρύσεώς της να εξασφαλίσει την πρόθυμη και πολύτιμη βοήθεια του Πολεμικού Ναυτικού , χωρίς την οποία δεν θα επιβίωνε .
Δεν υπάρχουν πλήρη στοιχεία για την περίοδο 1885-1888 ώστε να γνωρίζουμε τις οργανωτικές λεπτομέρειες . Σε έγγραφο της στις 14 Αυγούστου 1886 η Εταιρεία Σιδηροδρόμων Ελλάδος υπόσχεται να καταβάλλει στο διοργανωτή Όμιλο Ερετών ποσοστό πλέον του συνήθους στα εισιτήρια , λόγω της αύξησης των θεατών των αγώνων, που θα πήγαιναν στο Φάληρο . Οι δεύτεροι αγώνες αν και είχαν προγραμματιστεί για τις 24 Αυγούστου τελικά έγιναν στις 7 Σεπτεμβρίου. Με εκκαθάριση που έκανε η Εταιρεία Σιδηροδρόμων την επομένη των αγώνων κατέβαλε στον Όμιλο Ερετών δραχμές 448,45 αναλογία 50%, από τα επιπλέον εισιτήρια. Η πρώτη επίσημη χορηγία σε διοργάνωση αγώνων – το έγγραφο φυλάσσεται στο ιστορικό αρχείο του Ομίλου Ερετών .
Πολύ σύντομα οι ιδρυτές του Ομίλου αποφάσισαν την μεταφορά των εγκαταστάσεών του στο κέντρο του Πειραιά στο λιμάνι της Ζέας , δηλαδή στο Πασαλιμάνι. Μία απόφαση της πρώτης ιδρυτικής συνελεύσεως , την 1η Ιουλίου 1888, εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να λύσει το συμβόλαιο με την Σταυρούλα Πιερράκου ιδιοκτήτρια των εγκαταστάσεων του στο νέο Φάληρο επειδή η ανοικτή θάλασσα δεν εξασφάλιζε την προστασία στον Όμιλο και η απόσταση από τον Πειραιά ήταν μεγάλη . Το Πασαλιμάνι θεωρείται ως ο καταλληλότερος χώρος καθώς εκεί παραχωρείται δωρεάν από το Υπουργείο Οικονομικών χώρος για εγκατάσταση . Οι ιδρυτές του Ομίλου κατασκευάζουν , με δικά τους έξοδα , τον μοναδικό νεώσοικό του. Οι συνεχείς φροντίδες και δαπάνες των μελών του , εξασφάλισαν την επιβίωση του υπεραιωνόβιου στεγάσματός του δίπλα στην θάλασσα αφού η άλμη και η υγρασία , ιδίως στα θεμέλια , πολλαπλασίασαν τις φθορές του χρόνου.
Τα πρώτα στοιχεία για την ενέγερση του Ομίλου μας δίνουν τα διασωθέντα πρακτικά των Γεν .Συνελεύσεων . Το περιοδικό Αττικόν Μουσείον στο τεύχος της 31ης Αυγούστου 1891 ,δημοσιεύει σχέδιο των νεώσοικων και μικρό σημείωμα για τον Όμιλο Ερετών . Δεν υπάρχουν βασικές διαφορές μεταξύ του αρχικού σχεδίου και της σημερινής μορφής του νεώσοικου που τμηματικά κτίσθηκε έως το 1917 εκτός του ότι το ανώγειο είναι μεγαλύτερο έπειτα από επέκταση που έγινε το 1959 .
Το 1906 η Επιτροπή Ολυμπακών Αγώνων κατέβαλε στον Όμιλο 5.000 δραχμές για επισκευές , επισκευές λέμβων κ.λ.π. ενόψει των εκτός σειράς Ολυμπιακών Αγώνων των Αθηνών . Για τον ίδιο σκοπό τον επιχορήγησε και ο Δήμος Πειραιά με 3.000 δραχμές. Ακόμη οικοδομήθηκε το κεντρικό τμήμα του ισογείου ώστε να ενωθούν οι υφιστάμενες πτέρυγες. Ο Όμιλος χρόνια πίεζε για την κατασκευή κυματοθραύστη επειδή δεν υπήρχαν τότε λιμενοβραχίονες στην είσοδο του λιμανιού της Ζέας και οι συχνοί νοτιοανατολικοί άνεμοι δυσκόλευαν την έξοδο και την άσκηση των πληρωμάτων δημιουργώντας παράλληλα ζημιές στα θεμέλια. Τελικά το 1906 ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων η Λιμενική Αρχή έκτισε τον κυματοθραύστη και έκανε εργασίες για την προστασία των θεμελίων του νεώσοικου . Η ανοικοδόμηση του ανωγείου κατά πληροφορίες άρχισε το1914 . Από τα πρακτικά των Γεν Συνελεύσεων προκύπτει ότι το 1917 εγκρίθηκε δαπάνη 7.500 δραχμών για κατασκευή διαμερίσματος ,άνωθεν νεωσοίκων . Το 1918 εγκρίνεται νέα δαπάνη 2.500 δραχμών για την αποπεράτωση του νεώσοικου καθώς επίσης και τα έτη 1920 και 1922 . Περί τα τέλη του 1950 γίνεται επέκταση του ανωγείου .
Για τη φύλαξη του στεγάσματός ο Όμιλος από τα πρώτα χρόνια προσέλαβε επιστάτη ο οποίος το καλοκαίρι αποκτούσε και βοηθό.
Λίγα χρόνια μετά την ίδρυση του ο Όμιλος Ερετών αριθμεί ήδη 280 τακτικά μέλη .
Έξη μήνες μετά την εγκατάσταση του Ομίλου στον Πειραιά , στις 30 Οκτωβρίου 1888, διοργανώνει τους πρώτους διεθνείς αγώνες λεμβοδρομίας , με συμμετοχή ξένων ελλιμενισμένων πλοίων μεταξύ των οποίων η Ναυαρχίδα Βωμπάν με τον διοικητή του Γαλλικού Στόλου Ορλυ , το ALEJANDRIA , το GREIF το Ιταλικό BAUSAN , το FEVAIDE το ZABIANCA, το STOSCE και το πλοίο SURPRISE
Η τέταρτη πρωτιά του Ομίλου έρχεται με τον αθλητισμό γυναικών και μάλιστα με το βαρύ άθλημα της κωπηλασίας σε εποχή που δεν υπήρχαν αθλήτριες σε κανένα άλλο άθλημα . Το 1907 υπήρχαν γυναίκες ασκούμενες .
Ο Όμιλος στην Γεν Συνέλευση της 14ης Νοεμβρίου 1908 θέλοντας να ρυθμίσει τα σχετικά θέματα που είχαν προκύψει με την ίδρυση του Γυναικείου τμήματος , που ήδη λειτουργούσε , ψήφισε νέο κανονισμό ασκήσεων και πρόσθεσε ειδικά άρθρα για την γυναικεία κωπηλασία. Για να καθησυχάσουν την κοινωνία με τα αυστηρά ήθη της εποχής ορίσθηκε η εκγύμναση των γυναικών να γίνεται σε χωριστές ημέρες και ώρες.
Οι κανονισμοί ήταν αυστηροί ως προς την εμφάνιση των αθλητών και καθορίζονται με ειδικό άρθρο του καταστατικού του 1888. Δεν είναι σαφές αν ο Όμιλος προμηθευόταν τα είδη της στολής και τα πωλούσε στους ερέτες ή τους έστελνε απ΄ευθείας στους εμπόρους. Στο βιβλίο υλικού υπογράφουν οι ερέτες για την παραλαβή των ειδών της στολής τους και σημειώνονται και οι διαστάσεις τους ώστε να παίρνουν την κατάλληλη στολή.
Η ευπρέπεια έπρεπε να είναι βασικό προτέρημα του ερέτη και το άρθρο 13 του καταστατικού έγραφε ουδείς ερέτης έχει το δικαίωμα να μεταχειρίζεται βαναύσους λέξεις οπόταν αποτείνηται προς τους συναδέλφους αυτού Ο ερέτης έπρεπε να πληροί τις προϋποθέσεις για να αξιολογηθεί από τον Έφορο και τους Επόπτες με σκοπό να προβιβασθεί .Η αξιολόγηση ήταν αξιοκρατική χωρίς διακρίσεις ακόμη και σε «υψηλά» πρόσωπα όπως οι βασιλικοί πρίγκιπες που εγυμνάζοντο στον Όμιλο. Μόνο ο Αλέξανδρος το 1917 είχε κριθεί άξιος προβιβασμού , ο οποίος γυμναζόταν ανελλιπώς και μάλιστα την ίδια εποχή κατέβαινε στον Όμιλο για άσκηση και η νεαρά τότε δεσποινίς Ασπασία Μάνου που αργότερα έγινε και η νόμιμη σύζυγός του . Η Ασπασία Μάνου και μετά τον αιφνίδιο θάνατο του συζύγου της Αλέξανδρου τον Οκτώβριο του 1920, συνέχισε να γυμνάζεται στον Όμιλο.
Στις 5 Ιουνίου 1894 ο Όμιλος διοργάνωσε τους πρώτους διασυλλογικούς αγώνες κωπηλασίας υπέρ του Γηροκομείου Πειραιώς με μετέχοντα σωματεία τον νεοσύστατο Όμιλο Ερετών Ερμουπόλεως (1893) & τον Πανελλήνιο Γυμναστικό Σύλλογο (1891) . Ο έρανος για το Γηροκομείο κατά την διάρκεια των αγώνων απέδωσε 533,05 δραχμές.
Ο Όμιλος Ερετών συνέβαλε ουσιαστικά στην διοργάνωση των Α΄ Ολυμπιακών Αγώνων το 1896. Στην Οργανωτική επιτροπή συμμετέχει πέραν του Προέδρου της Θ. Ρετσίνα –Δημάρχου Πειραιά και με άλλα μέλη του .
Ο ιδρυτής του Ομίλου Παύλος Δαμαλάς που συμπεριλαμβάνεται στην Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή υπό την Προεδρία του Διαδόχου Κωνσταντίνου αλλά και στην Ειδική Επιτροπή Ναυτικών Αγωνισμάτων υπό την Προεδρία του πρίγκιπος Γεωργίου διορίζεται Γραμματεύς αυτής
Στην ειδική αυτή επιτροπή των Ναυτικών Αγωνισμάτων συμμετέχουν τα μέλη και συνεργάτες του Π.Δαμαλά Καψάμπελης & Πολιτάκης και ο Έφορος του Ομίλου Κούτσης ,συμμετέχει στην υποεπιτροπή της κωπηλασίας.
Η δραστήρια επιτροπή των Ναυτικών Αγωνισμάτων με την παρακίνηση του Π. Δαμαλά αντιπροέδρου την εποχή εκείνη του Ομίλου Ερετών , που ήταν η ψυχή της διοργάνωσης μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα με την υποστήριξη της πόλεως του Πειραιά και του Δήμάρχου της Θεοδ. Ρετσίνα που ήταν ο Πρόεδρος τότε του Ομίλου Ερετών και συμμετείχε στην οργανωτική επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων, κατάφερε να προετοιμάσει τον εορτασμό των αγώνων, να φροντίσει τον σημαιοστολισμό ,τον ευπρεπισμό των παραλιακών καφενείων την τοποθέτηση στον περίγυρο της Ζέας 7000 καθισμάτων αντί εισιτηρίου 2 δρχ . Τα καθίσματα έφταναν από την κεντρική αποβάθρα μέχρι το Ρωσσικό Νοσοκομείο και από την άλλη πλευρά μέχρι την Πλατεία Αλεξάνδρας . Μπροστά δε από την σημερινή Πλατεία Κανάρη κατασκευάστηκε μια εξέδρα μήκους 24 μέτρων και πλάτους 6 μέτρων για τρία θεωρεία της Βασιλικής οικογένειας ,επισήμων και τύπου. Για την παρακολούθηση δε των αγωνισμάτων κωπηλασίας είχαν ποντισθεί στο Ν. Φάληρο 25 φορτηγίδες με καθίσματα .
Ο Όμιλος Ερετών χωρίς επίσημη αρμοδιότητα και εξαρτημένος από την κάπως αδρανή ειδική επιτροπή δοκιμασμένος όμως επί χρόνια σε αθλητική δραστηριότητα και οργάνωση αγώνων ανέλαβε στην ουσία την προετοιμασία και διεξαγωγή των ναυτικών αγωνισμάτων ως και την έγκαιρη εκγύμναση των ερετών .Ψυχή της οργανώσεως ο Παύλος Δαμαλάς .
Στις 2 Ιουνίου 1895 με το υπ’ αριθμ.πρωτ. 80 έγγραφό του προς την Α.Β.Υ. Βασιλόπαιδα Γεώργιο –Πρόεδρο της Ειδικής Επιτροπείας των Ναυτικών Ολυμπ. Αγωνισμάτων δηλώνει επίσημα στην Ε.Ο.Α. ότι θα συνεργασθεί για την προπαρασκευή και θα προτείνει τεχνικά μέτρα για την καλύτερη επιλογή και εκγύμναση πληρωμάτων ,ώστε να εξασφαλισθεί ευπρόσωπος εμφάνιση
Η ευρύτητα του πνεύματος του Ομίλου Ερετών και του Π. Δαμαλά ήταν αξιέπαινη επειδή δεν απέβλεπε στην σωματειακή και μόνο προβολή του αλλά προτίμησε την ευρύτερη εθνική προβολή και την ευρύτερη διάδοση το αθλήματος . Βοήθησε στην ίδρυση και άλλων κωπηλατικων οργανισμών τους οποίους θα βοηθούσε στα πρώτα τους βήματα με την παροχή μέσων και οδηγιών . Στις 28 Ιανουαρίου 1895 προσφέρει πολύτιμες οδηγίες για τη κατάρτιση του καταστατικού , τους κανονισμούς ,για την ναυπήγηση των λέμβων κ.α. στο Τμήμα Ερετών του Παναχαϊκού ,παράλληλα παρακινεί τα δύο μεγάλα σωματεία Εθνικό και Πανελλήνιο αλλά και το Πειραϊκό Σύνδεσμο να ιδρύσουν κωπηλατικά τμήματα παραχωρώντας τους νεώσοικους του για την εγκύμναση των αθλητών τους μάλιστα σε χωριστές ώρες για κάθε σωματείο Τα στελέχη του Ομίλου Ερετών απέβλεψαν σαν γνήσιοι φίλαθλοι στη πρόοδο του αθλήματος και όχι στην πρόοδο του σωματείου. Εκτός από τις προσπάθειές του ,ο Όμιλος Ερετών, για την προετοιμασία και διεξαγωγή των Αγώνων προσέβλεπε πέραν από την καλή οργάνωση τους και στην προσέλκυση της νεολαίας και των αρχών ώστε να εξασφαλισθεί μια ευρύτερη μελλοντική βάση για την ανάπτυξη του ελληνικού αθλητισμού .
Στις 16Μαρτίου 1896 δηλαδή 15 ημέρες πριν από τα κωπηλατικά αγωνίσματα ο Όμιλος Ερετών με το υπ΄αριθμόν πρωτ 89 έγγραφό του προς τον Γενικό Γραμματέα των Ολυμπιακών Αγώνων κ.Τ Φιλήμονα γνώρισε την οριστική συμμετοχή του σε δύο από τα τέσσερα αγωνίσματα αναφέροντας μεταξύ άλλων και σύμφωνα με το Πρόγραμμα των Ναυτικών Αγώνων ότι θέλει λάβει μέρος διά λέμβων αυτού κέλητος (γιολ) εις τον 2ον και 3ον δρόμον ………Δίκωποι μετά δύο ερετών και πηδαλιούχου και Τετράκωποι μετά δύο ερετών και πηδαλιούχου ……και ορίζομεν τα εξης τακτικά και αναπληρωματικά πληρώματα λέμβων 1) ΙωάνΑντωνιάδη, πηδαλιούχος 2) Σταύρος Σταματόπουλος ,ερέτης,3) Δημήτριος Οικονόμου ,ερέτης 4) Δημήτριος Δασκαλάκης, ερέτης 5) Γεώργιος Γαϊτάνος ,ερέτης, 6)Δημοσθένης Καλαματιανός , ερέτης 7) Αγησίλαος Καψάμπελης ,ερέτης,8) Γρηγόριος Κυδωνιάτης ,ερέτης,9) Εμμανουήλ Ρηγόπουλος ,ερέτης, 10) Απόστολος Τζηράς , ερέτης,11) Νικόλαος Γεώρτζος ,ερέτης …»

Το πρώτο αγώνισμα που δήλωσε ήταν η γνωστή δίκωπος με πηδαλιούχο . Το άλλο αγώνισμα ήταν τρίτο στο πρόγραμμα και είναι το διπλό σκίφ με πηδαλιούχο και όχι η σημερινή τετράκωπος με πηδαλιούχο, η οποία ήταν το τελευταίο αγώνισμα του προγράμματος. Η δήλωση του Ομίλου ότι θα αγωνισθεί με κέλητες είναι ανακριβής κατά τον ιστορικό αφού τότε υπήρχαν μόνο οι φαλαινίδες Ίσως ο Όμιλος που δεν είχε επαφή με το εξωτερικό αγνοούσε τις ξένες συνθήκες και την ορολογία.
Κατά την διεξαγωγή των Αγώνων ο ισχυρός άνεμος και ο κυματισμός δεν επέτρεψαν δυστυχώς την διεξαγωγή των αγώνων που είχαν προγραμματισθεί να γίνουν το πρωί της 1ης Απριλίου του 1896 ( Το Πρόγραμμα των Ναυτικών Αγώνων φυλάσσεται στο Ιστορικό Αρχείο του Ομίλου) Οι αγώνες ορίσθηκαν για την επομένη το πρωί της 2ας Απριλίου αλλά πάλι δεν έγιναν. Ήταν τέτοιες οι καιρικές συνθήκες ώστε αναβλήθηκε για την άλλη ημέρα στις 3 Απριλίου στις δέκα το πρωί μολονότι η τελετή λήξης των αγώνων είχε προγραμματισθεί για το ίδιο απόγευμα στο Στάδιο. Αντίθετα οι αγώνες Κολύμβησης πραγματοποιήθηκαν στις 30 Μαρτίου στο λιμάνι της Ζέας ,κοντά στους νεώσοικους του Ομίλου. Τα αγωνίσματα της Ιστιοπλοΐας που είχαν καθορισθεί για το απόγευμα της 31ης Μαρτίου ματαιώθηκαν τελικά επειδή ούτε τα ειδικά σκάφη υπήρχαν ούτε και ξένες συμμετοχές.
Η οργάνωση των εκτός σειρά Ολυμπιακών Αγώνων του 1906 ακολούθησε με τον ίδιο ενθουσιασμό και με την εμπειρία της διοργάνωσης των Α΄Ολυμπιακών Αγώνων του 1896 η Ειδική επιτροπή Ναυτικών Αγωνισμάτων ,υπό την προεδρία του Γεν Γραμματέα της Ε.Ο.Α. Σπ. Λάμπρου με μέλη πολύ πιο δραστήρια αυτή τη φορά . Συντονιστής της Επιτροπής ο Αντιπρόεδρος του Ομίλου Ερετών και Δήμαρχος τότε Πειραιά Παύλος Δαμαλάς. Μέλη της Επιτροπής μαζί με 3 ναυάρχους ήταν κυρίως μέλη του Ομίλου Ερετών μεταξύ των οποίων και ο Γεν Γραμματέας του Ομίλου Θεοφ. Φεράλδης ό οποίος έλαβε μέρος και στους αγώνες ως αθλητής. Επίκεντρο όπως και το 1896 στα ναυτικά αγωνίσματα ήταν ο Όμιλος Ερετών .
Όσον αφορά τη συμμετοχή ελλήνων , έπειτα από έντονες παραστάσεις του Π. Δαμαλά προς την Ε.Ο.Α. για τον αδύνατο συναγωνισμό των πληρωμάτων μας που χρησιμοποιούσαν τις φαλαινίδες ενώ τα ξένα πληρώματα χρησιμοποιούσαν τους κέλητες με κινητά καθίσματα ,αγοράστηκαν από την Επιτροπή μερικοί κέλητες και μοιράστηκαν στα σωματεία που συμμετείχαν ανά δύο μία δίκωπος και μία τετράκωπος . Η αγορά αυτή έφθασε καθυστερημένα , ένα μήνα πριν τους αγώνες , με αποτέλεσμα την μη έγκαιρη μετεκπαίδευση των ερετών οι οποίοι είχαν προπονηθεί σε ένα διαφορετικό είδος σκάφους.
Τα αγωνίσματα κωπηλασίας των Β’ Ολυμπιακών Αγώνων έγιναν στο Ν. Φάληρο το πρωί της Τρίτης 11/24 Απριλίου 1906. Όπως και το 1896 δεν υπάρχει φάκελος αγώνων με αναλυτικά αποτελέσματα . Μια έκδοση όμως του Δημοσιογράφου Σαββίδη φέρνει κάποια στοιχεία με ασάφειες βέβαια. Ο Όμιλος Ερετών συμμετείχε με τους ερέτες Θεοφ. Φεράλδη, Νικ. Παπακώστα και πηδάλιο τον Νικ. Ρετσινόπουλο όπως αναφέρεται από τον Δημοσιογράφο Σαββίδη στο Λεύκωμα αλλά και από τον ίδιο τον Παπακώστα στην Επετηρίδα των 50 χρόνων του Ομίλου Ερετών .
Στις 27 Αυγούστου 1906 Όμιλος Ερετών οργανώνει τους πρώτους διασυλλογικούς αγώνες κωπηλασίας και κολυμβήσεως στη Ζέα. Στο Λεύκωμα της 50ετηρίδος του Ομίλου αναγράφεται ότι « την 27η Αυγούστου 1906 κωπηλατικούς και κολυμβητικούς αγώνας εν Ζέα , τους οποίους εχαρακτήρισεν ο ΣΕΓΑΣ , ως Πανελληνίους , εις ους μετέσχον ο Ναυτικός Όμιλος Νέου Φαλήρου, Ο Πανελλήνιος Γυμναστικός Σύλλογος Αθηνών και ο Εθνικός Γυμναστικός Σύλλογος . Τους αγώνας τούτους ετίμησεν ο τότε διάδοχος αείμνηστος βασιλεύς Κωνσταντίνος και οι λοιποί πρίγκιπες»
Ο Όμιλος Ερετών ευτύχησε , στην μακρόχρονη πορεία του , να έχει ανιδιοτελή και αφοσιωμένα στελέχη . Στα πρώτα 100 χρόνια του τρείς προσωπικότητες αναλαμβάνουν το κύριο βάρος . Ο Παύλος Δαμαλάς (1885-1905) , ο θρυλικός Νίκος Παπακώστας , αθλητής του Ομίλου από το 1899 , που πήρε τη σκυτάλη με 60 χρόνια συνεχή παρουσία ( 1906 έως τον θάνατό του 1959) και ο Ιάκωβος Διακουμάκος που από το 1959 αναλαμβάνει τη σκυτάλη της καθημερινής ευθύνης του Ομίλου, αναλαμβάνοντας τη Γενική Εφορεία. Ο Ιάκωβος Διακουμάκος με μια συνεχή προσφορά 51ετών στον Όμιλο ως αθλητής από το 1934 έως το 1959 και έκτοτε έως το 1995ως Γενικός Έφορος.
Ο Όμιλος στην πορεία του ανέδειξε πολλούς παγκόσμιους πρωταθλητές , βαλκανιονίκες και τον μοναδικό , μέχρι το 2004, Έλληνα Ολυμπιονίκη , τον Κώστα Κοντομανώλη . Ο Όμιλος Ερετών πρώτος διαθέτει τις εγκαταστάσεις και την εμπειρία του ώστε να δημιουργηθεί το 1994 τμήμα κωπηλασίας για αθλητές με ειδικές ανάγκες της οργάνωσης των SPECIAL OLYMPICS HELLAS .Εξαιρετικά σημαντική θεωρείται η συμμετοχή των ατόμων αυτών (ΑΜΕΑ) στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας που έγινε στη Σεβίλλη με συμμετοχή αμιγούς πληρώματος του Ομίλου Ερετών , το οποίο κατέκτησε την 5η θέση και την επόμενη χρονιά το 2003 στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Μιλάνο κατέκτησαν το χάλκινο μετάλλιο .
Ο Όμιλος Ερετών διοργανώνει ακόμη έναν Μαραθώνιο αγώνα κωπηλασίας ανοικτής θαλάσσης 8.000 μ. με τα παλαιά σκάφη , τις γιόλες, στη μνήμη του Ν. Παπακώστα .
Διαθέτει το μοναδικό Μουσείο Κωπηλασίας στην Ελλάδα και στεγάζεται στο ιστορικό κτίριό του που βρίσκεται στο Πασαλιμάνι και το 1994 χαρακτηρίστηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού ως διατηρητέο ιστορικής μνήμης.

Από το 1985 στο τιμόνι του Ομίλου Ερετών ευρίσκεται ένα ακόμη αφοσιωμένο στέλεχος του ο Γιάννης Παπασπύρου ,Πρόεδρος του Ομίλου για 25 συνεχή χρόνια , καταξιωμένος Δήμαρχος του Πειραιά, όπως τον Ρετσίνα και τον Δαμαλά προσφέρει τις υπηρεσίες του ακούραστα και δυναμικά από το 1985 έως σήμερα .
Χάριν των προσπαθειών του και της προσωπικότητάς του ο Όμιλος Ερετών το 2004 εντάχθηκε στα Ολυμπιακά Ακίνητα από την Επιτροπή των Έργων και η Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων ,του Υπουργείου Πολιτισμού ανέλαβε την ανακαίνιση και αναπαλαίωση του ιστορικού κτιρίου που από την φθορά του χρόνου και την άλμη της θάλασσας κινδύνευε να καταρρεύσει.
Τον Δεκαπενταύγουστο του 2004 οι Ιστορικοί του Ολυμπισμού (ISOH) επιλέγουν τον ιστορικό όμιλο για να τελέσουν το Παγκόσμιο Συνέδριο τους . Ο Διεθνής αυτός οργανισμός συνεδριάζει κάθε τέσσερα χρόνια όπου τελούνται οι Ολυμπιακοί Αγώνες και καταγράφει τα γεγονότα .
Ο Όμιλος Ερετών πολύ σωστά αναφέρεται σαν το καράβι που ταξιδεύει στον χρόνο !!
Ζει και υπάρχει 125 χρόνια μετά τη γέννησή του ,ταξιδεύει και δημιουργεί ,αντιστέκεται και παλεύει κόντρα στην εμπορευματοποίηση του αθλητισμού .-

Δήμητρα Λάσκαρη- Κούβαρη
Γεν Γραμματέας του Ομίλου Ερετών

( Περίληψη από το βιβλίο του Ιστορικού του Αθλητισμού , πρώην Προέδρου του Ομίλου Ερετών , πρώην Γενικού Γραμματέα της ΕΚΟΦΝΣ και επιτίμου Προέδρου της Αθανάσιου Κουτσικόπουλου ,
100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΡΕΤΩΝ )